EU Projekty
Zpět na web EU projekty

Název projektu:
TECHNOLOGIE PRŮMYSLU 4.0 PRO SPOLEČNOST DMHERMES TRADE S.R.O.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024075

Předmětem předloženého projektu je pořízení MES systému, 3D tisku včetně balící linky, robotu na tyčinky na palety a do krabiček, WMS skladu, cloudu a výrobní linky. Jde o digitalizaci a automatizaci potravinářské výroby.

Název projektu:
Podnikové vzdělávání – DMHERMES TRADE S.R.O.
Registrační číslo projektu: OPZ/1.3/097/0013437

V rámci podpory EU a MPSV jsme realizovali projekt podnikového vzdělávání. Jedním z našich cílů je neustálé zdokonalování poskytovaných služeb, proto naše spolupracovníky průběžně vzděláváme.

Název projektu:
ROZŠIŘOVÁNÍ EXPORTNÍ PŮSOBNOSTI SPOLEČNOSTI
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007924

Cílem projektu je prostřednictvím účasti na 5 zahraničních veletrzích prezentovat produkty společnosti DMHERMES TRADE s.r.o. (BOMBUS) a v návaznosti na to, realizovat obchody a budovat distributorskou síť v celoevropském měřítku.

Název projektu:
Pořízení FVE pro společnost DMHERMES TRADE s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000233

Předmětem předloženého projektu je pořízení nové FVE o výkonu 216 kWp pro společnost DMHERMES TRADE s.r.o. Záměr bude realizován na adrese sídla a provozovny společnosti 79401 Krnov - Pod Cvilínem, Červený dvůr 1172/17, která je ve vlastnictví žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.